INFORMACE

Autor: Petr Grambal <grambal(at)grambal.cz>, Téma: INFORMACE, Vydáno dne: 01. 09. 2008

Provozní doba: duben + ?íjen:   SO-NE 9.00 - 17.00 hod
 

?ervenec + srpen: 9.00-18.00 hod

poslední prohlídka hodinu p?ed uzav?ením hradu

  kv?ten + zá?í:   ÚT-NE   9.00 - 17.00 hod
   
  zavírací den: pond?lí
   
Výše vstupného: plné:   60,-K? (dosp?lí)
 

snížené:  30,-K?
(
d?ti od 6 let, studenti, d?chodci, držitelé karty EUROBEDS

  V p?ípad? konání  kulturních po?ad? je vstupné  navýšené

Prohlídky se konají s výkladem k historii s pr?vodcem. Mimo b?žnou prohlídku i p?i akcích.prohlídky probíhají v historických kostýmech

Návšt?vník?m hradu jsou zp?ístupn?na 1. - 5. nádvo?í a dále tzv. Horní hrad (nejstarší ?ást hradu) s vyhlídkovou v?ží s výhledem do p?ekrásné krajiny sovineckého p?írodního parku. V bývalých konírnách jsou instalovány expozice Lesnické školy na Sovinci a expozice drobností z historie hradu, v purkrabství expozice cínu a zbraní, ve vyhlídkové v?ži, Jižním paláci a na hradních nádvo?ích jsou realizovány výstavy, v Boskovickém paláci lapidárium.

Na hrad? jsou po?ádány kulturní akce, zejména vystoupení šermí?ských skupin, divadelních soubor? a hudebník?, jsou prezentována tradi?ní ?emesla.